Leading SAFe: Augusti 2015

Leading SAFe: Augusti 2015

Leading SAFe® Skala upp det agila arbetssättet i den större organisationen! Lead Agility at Scale as a Certified SAFe Agilist. För chefer, programledarer och förändringsagenter. Anmäl dig härSer alla vår SAFe Kurser 7 Introduktion Scaled Agile Framework (SAFe®) är en beprövad verktygslåda för att tillämpa agila metoder på ett helt företag eller en större utvecklingsorganisation. SAFe® har som remverk fått stort genomslag och används i Sverige av flera större organisationer och företag. Syftet med SAFe® är att: Bidra till att öka och accelerera affärsnyttan av IT-utveckling med hjälp av lean & agila metoder. Förbättra IT-utvecklande organisationers konkurrenskraft, produktivitet, och levererad kvalitet. Öka motivation, delaktighet och glädje hos alla i organisationen som arbetar med programvaruutveckling. Läs gärna mer om SAFe™ på scaledagileframework.com. Certifiering SAFe® Agilist (SA): Certifieringen görs med ett test online hos Scaled Agile Academy. Utbildningsledaren föklarar processen och registerar testkontot för deltagarna. Kursledare: Carl Vikman Certifierad SAFe Program Consultant Carl Vikman arbetar som konsult inom agilt ledarskap. Han har en bakgrund inom musik- spel- och mjukvarubranschen där han länge arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor. Han har tidigare bland annat varit utvecklingschef för spelet Battlefield samt arbetat som COO på företaget Hansoft. Carl har omfattande erfarenhet av lean och agile i stora organisationer och har använt ramverket SAFe vid flera för-ändringsprojekt i både mjukvaru- och retail-branschen.   Full bio Kursens upplägg: Kursen omfattar tre dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. Ämnen som kursen går igenom: Intro to SAFe™ (Scaled Agile Framework) Lean Thinking Agile Development SAFe™ ScrumXP Agile Release Train Agile Portfolio Management Agile Architecture Scaling Leadership Språk: Kursens språk...